Onderwijs en educatie

Detmin is een online systeem voor de verwerking van prestaties van leerlingen op determinerende toetsen. Of u nu gebruik maakt van RTTI, OBIT of een andere taxonomie: Detmin is er klaar voor.

Het verwerken van resultaten op toetsen kan een tijdrovende klus zijn. Wij proberen zoveel mogelijk werk uit handen te nemen met handige invoer en bruikbare overzichten. Die zorgen ervoor dat u nog beter inzicht krijgt in de prestaties van uw leerlingen en een onderbouwd verhaal heeft tijdens rapportvergaderingen en ouderavonden.

Een belangrijk doel van toetsing is niet registratie, maar determinatie. Detmin houdt de prestaties van leerlingen voor verschillende vakken bij. Detmin combineert de resultaten voor verschillende toetsen en houdt er rekening mee als een leerling een toets heeft gemist.

De resultaten worden grafisch weergegeven voor een nog sneller overzicht. Prestaties van leerlingen worden vergeleken met die van klasgenoten, zodat ook zichtbaar is hoe iemand presteert ten opzichte van de doelgroep

De geregistreerde resultaten worden gecombineerd met die van andere docenten en leerlingen op tot beter inzicht te komen. Detmin geeft een grafische representatie, gerangschikt op alfa, bèta, gamma (en overig) en gerangschikt op de niveaus binnen de door u gebruikte taxonomie.

Een groene taartpunt geeft aan in hoeverre een leerling het beter doet dan het klassengemiddelde (grijs). Doet een leerling het relatief slechter dan zijn klasgenoten, dan wordt dit met rood aangegeven.

Detmin is uniek in het geven van inzicht in de betrouwbaarheid van gegeven toetsen en vragen. Detmin toont diverse kenmerken met betrekking tot de betrouwbaarheid, waaronder:

  • De Crohnbach Alfa – inzicht in de betrouwbaarheid van de toets als geheel
  • Rir / Rit  – correlatie tussen de resultaten op een vraag en de totale score
  • %klas of P-waarde